Donaties zijn altijd welkom!

Bijdragen kunt u overmaken op:

IBAN: NL75 TRIO 0338 4951 26
BIC: TRIONL2U
t.n.v. VredesMedia, Delft
o.v.v. donatie VredesMagazine

Het geld wordt gebruikt voor het maken van het tijdschrift.