Hollanditis.Nu is verder gegaan onder de naam VredesMagazine

Ho anditis.Nu
vredesmagazine

home

inhoud

reageer

organisaties

bestellen

donatie

contact

links

foto van anti-oorlogprotest bij de Tweede Kamer in Den Haag, 4 april 2007, foto: Boyd Noorda Protest bij de Tweede Kamer in Den Haag, 4 april 2007. Foto: Boyd Noorda, sociamedia.nl

Gemeenschappelijk vredesmagazine van:
Haags Vredesplatform
Vredesbeweging vereniging Pais
Antimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOK
Women's League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland

Het tijdschrift is mede mogelijk gemaakt door
Humanistisch Vredesberaad, Platform Vredescultuur,
Vredesmuseum, Vrouwen voor Vrede en enkele subsidies

Uitgegeven ter gelegenheid van de Top van Onderop op 20 mei 2007 in Amsterdam