Ho anditis.Nu
vredesmagazine

home

inhoud

reageer

organisaties

bestellen

donatie

contact

links

Hollanditis.Nu is een gemeenschappelijk vredesmagazine van Haags Vredesplatform, vredesbeweging vereniging Pais, Antimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOK en de Women's League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland. Het tijdschrift werd mede mogelijk gemaakt door Humanistisch Vredesberaad, Platform Vredescultuur, Vredesmuseum en Vrouwen voor Vrede.

Het Haags Vredes Platform

logo van het Haags Vredes PlatformHet Haags Vredes Platform (HVP) is opgericht in 1981 tegen kernwapens. Het HVP werd in de loop der jaren ook actief tegen bijvoorbeeld wapenhandel, militarisme, militaire interventie en bondgenootschappen als de NAVO of de militaire arm van de EU. En het HVP beperkt zich niet tot ‘vredeszaken’, maar legt ook de verbinding met zaken zoals het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de verbanden tussen kernenergie en kernwapens.

Het HVP werkt niet alleen samen met andere vredesgroepen, maar ook met anti-racistische, migranten-, milieu-, sociale en Derde-Wereld-organisaties. Kortom: Wat ons, leden van het HVP, voor ogen staat is een menswaardige, vreedzame toekomst voor huidige en komende generaties, overal ter wereld. Vroeger was het HVP een platform van Haagse organisaties, maar tegenwoordig kan iedereen lid of donateur worden.

Het e-mailadres van het HVP is te vinden op de website
website: www.haagsvredesplatform.nl

Humanistisch Vredesberaad

Doelstelling: uitgaande van humanistische beginselen en doeleinden informeren en bewustmaken, stimuleren en organiseren van discussies op het gebied van vraagstukken van oorlog en vrede.

logo van het Humanistisch VredesberaadSpeerpunten van zijn beleid o.a.:
aandacht voor humanistische aspecten van vredesopvoeding en vorming
geeft geweldloze conflicthantering de hoogst mogelijke prioriteit
samenwerking met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties maatschappelijk en politieke stellingname.

Humanistisch Vredesberaad
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
tel. 06-48233329
e-mail: info"at"humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

Pais

De vereniging Pais is de Nederlandse tak van War Resisters International en daarmee de voortzetting van de algemene vredesbeweging die kort na de Eerste Wereldoorlog ontstond.

Pais streeft naar: nooit meer oorlog; geweldloos samenleven, sociale rechtvaardigheid en zorg voor het milieu. Binnen de Nederlandse vredesbeweging zet Pais zich in voor meer samenwerking. Resultaten zijn o.m. het tijdschrift ‘t Kan Anders, het Museum voor Vrede en Geweldloosheid en de Werkgroep TV-geweld.

logo van PAISPais
Vlamingstraat 82
2611 LA Delft
tel. 015-212.16.94
e-mail: info"at"vredesbeweging.nl
website: www.vredesbeweging.nl

Platform Vredescultuur

logo van het Platform VredescultuurHet Platform Vredescultuur, een samenwerkingsverband van zo’n 20 vredesorganisaties, is opgericht om in Nederland uitvoering te geven aan het door de Verenigde Naties in 1998 uitgeroepen Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld (2001-2010). Vooral vredesopvoeding, vredespolitiek en burgervredeswerk zijn aandachtspunten voor het platform. Het gaat om ‘Samenwerken aan een Vredescultuur’.

e-mail: platform"at"vredescultuur.nl
website: www.vredescultuur.nl

VD AMOK

logo van het Antimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOKAntimilitaristies Onderzoekskollektief VD AMOK houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van een antimilitaristisch tijdschrift, acties tegen kernwapens en onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren.

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
e-mail: info"at"vdamok.nl
website: www.vdamok.nl

Vredesmuseum

logo van het VredesmuseumMinahassastraat 1
1094 RS Amsterdam
tel. 020-668.18.68
e-mail: info"at"vredesmuseum.nl
website: www.vredesmuseum.nl


Vrouwen voor Vrede

logo van Vrouwen voor VredeVrouwen voor Vrede zet zich in om te zorgen dat:
welvaart en welzijn rechtvaardig zijn verdeeld en het milieu wordt ontzien,
mensen, mannen en vrouwen, ongeacht afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld,
conflicten niet met wapens worden beslecht, maar geweldloos aan de onderhandelingstafel worden opgelost.

website: www.vrouwenvoorvrede.nl

WILPF

logo van WILPFWomen's International League for Peace and Freedom een internationale vrouwenorganisatie voor vrede en vrijheid.
WILPF wordt gecoordineerd vanuit het internationale hoofdkantoor in Geneve. Er is tevens een kantoor in New York.
WILPF werd in 1915 opgericht in Nederland. Tot de tweede wereldoorlog bestond er in Nederland een sectie van WILPF; in 1984 is deze opnieuw in het leven geroepen.

WILPF
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht
website: www.wilpf.nl